Learn Dutch Through Music: Part I - Acda en de Munnik

Acda en de Munnik are two people: Thomas Acda and Paul de Munnik. The pop duo began in 1997. Other band members include Diederik van Vleuten, David Middelhof and Dave Van Beek. Acda en de Munnik also does cabaret and theater. The two actually met at the Amsterdamse Toneel & Kleinkunstacademie (Theater and Cabaret Academy of Amsterdam) in 1991.

Divina Close Harmony sings one hit by Acda en de Munnik: Wat Ik Zie Moet Ik Hebben, winning this song a place on my Learn Dutch Through Music: Part I playlist.


Here are the lyrics to Wat Ik Zie Moet Ik Hebben. Read the translation first (to come soon) and compare it to the Dutch version. Are there words that look familiar to you or that resemble their English equivalents? Look up words if you need to in order to get an idea of what the song is about. Read through the lyrics a few times (reading aloud is most helpful) before you play the music. When you play the song, follow along and once you're feeling comfortable, try singing along! For more hits and artists, check out the Learn Dutch Through Music Page!

Ik weet niet wat het is
Maar 'k wil het hebben
Ik denk dat het iets kan
Dus laat dat wat het kan
Dat doen voor mij
Ik weet niet wat het is
Maar het ziet er echt geweldig uit
Kopen!
En we zien wel waar het voor is

Ik weet niet wat het is
Maar 'k heb het nodig
Ze gooien als het niks is
Echt zo'n ding niet
In zo'n dure folder
Ik weet niet wat het is
Maar 'k kan het betalen!
Kopen!
En we zien wel wat het doet
Wat ik zie moet ik hebben
Wat ik nodig heb is...
Is nergens te zien

Ik weet niet wat het is
Maar het is nuttig
Nuttig en bovendien is het
Veel beter dan dat and're ding
Dat andere ding was prachtig
Maar voldoet niet meer zo goed
Of wel maar dit is beter
Ik wil het hebben!
Ik wil het ook! Ik wil het nu. Nu!

Wat ik zie moet ik hebben
Wat ik nodig heb...
Is nergens te zien

Natuurlijk weet ik wat het is
Of wat jij zeggen gaat
't Is niks, 't is lucht
't Is compenseren
Leegte, luxe, surrogaat
Natuurlijk weet ik wat het is
Maar liefde is te duur
Dingen zijn altijd duur
Als men niet zegt wat het kost

Dingen zijn altijd duur
ALs men je niet zegt wat het kost